Wednesday, 17 April 2013

Program Care & Concern (CnC)

17 April 2013 - Program CnC telah berjaya dilaksanakan pada 16 April (Selasa) di Ruang Perdana SKRP. Semua guru dan Murid Tahun 6 terlibat dalam program CnC ini. Semua murid tahun 6 telah menerima seorang ibu dan bapa angkat sebagai mentor mereka masing-masing.