Monday, 13 December 2010

Piagam Pelanggan

Kami Warga Sekolah Kebangsaan Rantau Petronas, bersedia menawarkan perkhidmatan mesra, ikhlas dan ramah kepada semua pelanggan kami seperti berikut:


  • Melayani dan mendengar masalah dan berusaha menyelesaikannya dengan segera.
  • Menyalurkan maklumat yang diperlukan dengan tepat dan pantas.
  • Memastikan semua kanak-kanak yang berumur 6 hingga 12 tahun mendapat peluang belajar pada darjah-darjah yang ditentukan.
  • Mengadakan kemudahan asas untuk kabajikan murid dan kakitangan.
  • Melengkapi guru, kakitangan dan murid dengan pengetahuan terkini.
  • Meningkatkan tahap disiplin di samping suasana sekolah yang kondusif.
  • Menjalinkan hubungan rapat dengan masyarakat secara muafakat dan musyawarah dalam urusan aktiviti Pendidikan.
  • Ikatan perpaduan dan semangat kekitaan sesama warga.

No comments:

Post a Comment